مشاهده همه 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

گلدان پلاستیکی مربع قهوه ای ۱۵ سانت درجه ۲ ارزان 😍 خرید از کارخانه 💗

۵,۱۰۰ تومان۲۴۴,۸۰۰ تومان
این گلدان پلاستیکی قهوه ای با مواد درجه 2 ساخته شده همراه با زیر گلدانی و با قیمت مناسب مناسب گلخانه داران و علاقه مندان گل و گیاه است . اگر به دنبال گلدان ارزان برای کاشت گیاه و گلدان ارزان برای قلمه زدن می باشید ، این گلدان گزینه مناسبی است .طول و عرض گلدان : 15 در 15 سانت
قیمت یک عدد تک فروشی با زیر گلدانی8000 تومان
قیمت هر عدد در جین 48 تایی با زیر گلدانی5100 تومان
 

گلدان پلاستیکی مربع با همین طرح و ابعاد با کیفیت های دیگر :

  • گلدان مربع پلاستیکی سفید درجه 2
  • گلدان مربع پلاستیکی مشکی درجه 3
 

گلدان پلاستیکی مربع قهوه ای ۱۷ سانت درجه ۲ ارزان 😍 خرید از کارخانه 💗

۷,۵۰۰ تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان
این گلدان پلاستیکی قهوه ای با طول و عرض17 سانت با مواد درجه 2 ساخته شده همراه با زیر گلدانی و با قیمت مناسب مناسب گلخانه داران و علاقه مندان گل و گیاه است . اگر به دنبال گلدان ارزان برای کاشت گیاه و گلدان ارزان برای قلمه زدن می باشید ، این گلدان گزینه مناسبی است .طول و عرض گلدان : 17 در 17 سانتارتفاع حدودی : 15 سانت
قیمت یک عدد تک فروشی با زیر گلدانی12000 تومان
قیمت هر عدد در جین 24 تایی با زیر گلدانی7500 تومان

گلدان پلاستیکی مربع قهوه ای ۲۰ سانت درجه ۲ ارزان 😍 خرید از کارخانه 💗

۱۰,۵۰۰ تومان۲۵۲,۰۰۰ تومان
این گلدان پلاستیکی قهوه ای با طول و عرض 20 سانت با مواد درجه 2 ساخته شده همراه با زیر گلدانی و با قیمت مناسب مناسب گلخانه داران و علاقه مندان گل و گیاه است . اگر به دنبال گلدان ارزان برای کاشت گیاه و گلدان ارزان برای قلمه زدن می باشید ، این گلدان گزینه مناسبی است .طول و عرض گلدان : 20 در 20 سانتارتفاع حدودی : 18 سانت
قیمت یک عدد تک فروشی با زیر گلدانی16000 تومان
قیمت هر عدد در جین 24 تایی با زیر گلدانی10500 تومان

گلدان پلاستیکی مربع قهوه ای ۲۶ سانت درجه ۲ ارزان 😍 خرید از کارخانه 💗

۱۹,۰۰۰ تومان۴۵۶,۰۰۰ تومان
این گلدان پلاستیکی قهوه ای با طول و عرض 26 سانت با مواد درجه 2 ساخته شده همراه با زیر گلدانی و با قیمت مناسب مناسب گلخانه داران و علاقه مندان گل و گیاه است . اگر به دنبال گلدان ارزان برای کاشت گیاه و گلدان ارزان برای قلمه زدن می باشید ، این گلدان گزینه مناسبی است .طول و عرض گلدان : 26 در 26 سانتارتفاع حدودی : 23 سانت
قیمت یک عدد تک فروشی با زیر گلدانی25000 تومان
قیمت هر عدد در جین 24 تایی با زیر گلدانی19000 تومان

گلدان پلاستیکی مربع قهوه ای ۳۰ سانت درجه ۲ ارزان 😍 خرید از کارخانه 💗

۲۵,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان
این گلدان پلاستیکی قهوه ای با طول و عرض 30 سانت با مواد درجه 2 ساخته شده همراه با زیر گلدانی و با قیمت مناسب مناسب گلخانه داران و علاقه مندان گل و گیاه است . اگر به دنبال گلدان ارزان برای کاشت گیاه و گلدان ارزان برای قلمه زدن می باشید ، این گلدان گزینه مناسبی است .طول و عرض گلدان : 30 در 30 سانتارتفاع حدودی : 28 سانت
قیمت یک عدد تک فروشی با زیر گلدانی30000 تومان
قیمت هر عدد در جین 24 تایی با زیر گلدانی25000 تومان

گلدان پلاستیکی مربع قهوه ای ۳۵ سانت درجه ۲ ارزان 😍 خرید از کارخانه 💗

۳۷,۰۰۰ تومان۴۴۴,۰۰۰ تومان
این گلدان پلاستیکی قهوه ای با طول 35 و عرض 35 سانت با مواد درجه 2 ساخته شده همراه با زیر گلدانی و با قیمت مناسب مناسب گلخانه داران و علاقه مندان گل و گیاه است . اگر به دنبال گلدان ارزان برای کاشت گیاه و گلدان ارزان برای قلمه زدن می باشید ، این گلدان گزینه مناسبی است .طول و عرض گلدان : 35 در 35 سانتارتفاع حدودی : 31 سانت
قیمت یک عدد تک فروشی با زیر گلدانی42000 تومان
قیمت هر عدد در جین 12 تایی با زیر گلدانی37000 تومان

گلدان پلاستیکی مربع قهوه ای ۴۰ سانت درجه ۲ ارزان 😍 خرید از کارخانه 💗

۵۴,۰۰۰ تومان۶۴۸,۰۰۰ تومان
این گلدان پلاستیکی قهوه ای با طول 40 و عرض 40 سانت با مواد درجه 2 ساخته شده همراه با زیر گلدانی و با قیمت مناسب مناسب گلخانه داران و علاقه مندان گل و گیاه است . اگر به دنبال گلدان ارزان برای کاشت گیاه و گلدان ارزان برای قلمه زدن می باشید ، این گلدان گزینه مناسبی است .طول و عرض گلدان : 40 در 40 سانتارتفاع حدودی : 38 سانت
قیمت یک عدد تک فروشی با زیر گلدانی65000 تومان
قیمت هر عدد در جین 12 تایی با زیر گلدانی54000 تومان

گلدان پلاستیکی مربع قهوه ای ۴۵ سانت درجه ۲ ارزان 😍 خرید از کارخانه 💗

۷۵,۰۰۰ تومان۹۰۰,۰۰۰ تومان
این گلدان پلاستیکی قهوه ای با طول 45 و عرض 45 سانت با مواد درجه 2 ساخته شده همراه با زیر گلدانی و با قیمت مناسب مناسب گلخانه داران و علاقه مندان گل و گیاه است . اگر به دنبال گلدان ارزان برای کاشت گیاه و گلدان ارزان برای قلمه زدن می باشید ، این گلدان گزینه مناسبی است .طول و عرض گلدان : 45 در 45 سانتارتفاع حدودی : 43 سانت
قیمت یک عدد تک فروشی با زیر گلدانی80000 تومان
قیمت هر عدد در جین 12 تایی با زیر گلدانی75000 تومان

گلدان پلاستیکی مربع قهوه ای ۵۰ سانت درجه ۲ ارزان 😍 خرید از کارخانه 💗

۱۰۵,۰۰۰ تومان۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
این گلدان پلاستیکی قهوه ای با طول 50 و عرض 50 سانت با مواد درجه 2 ساخته شده همراه با زیر گلدانی و با قیمت مناسب مناسب گلخانه داران و علاقه مندان گل و گیاه است . اگر به دنبال گلدان ارزان برای کاشت گیاه و گلدان ارزان برای قلمه زدن می باشید ، این گلدان گزینه مناسبی است .طول و عرض گلدان : 50 در 50 سانتارتفاع حدودی : 48 سانت
قیمت یک عدد تک فروشی با زیر گلدانی120000 تومان
قیمت هر عدد در جین 12 تایی با زیر گلدانی105000 تومان