نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل آهوران

۱۳۸,۰۰۰ تومان

استند گل دکوتزیین مدل آهوران

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی : ارتفاع 48 سانتاستند گل رنگ شده با رنگ کوره ایو چوب طبیعی ضد آب 

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل الوند ۲

۱۲۵,۰۰۰ تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان

پایه گلدان دکوتزیین مدل الوند 2

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی : پایه گلدان سایز کوچک : ارتفاع  30 - طول 15 عرض 15پایه گلدان سایز متوسط : ارتفاع  40 - طول 20 عرض 20پایه گلدان سایز بزرگ : ارتفاع  50 - طول 24 عرض 24استند گل رنگ شده با رنگ کوره ایو چوب طبیعی ضد آب 

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل برج

۵۳۰,۰۰۰ تومان

استند گل دکوتزیین مدل برج

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی : ارتفاع پایه گلدان : 102 سانتی مترابعاد طبقات پایه گلدان : 38 * 38 سانتی متر چوب طبیعیاستند گل رنگ شده با رنگ کوره ایو چوب طبیعی ضد آب 

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل جوپار

۴۳۰,۰۰۰ تومان

استند گل دکوتزیین مدل جوپار

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی :  استند گل رنگ شده با رنگ کوره ایو چوب طبیعی ضد آب 

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل کهنو

۵۴۰,۰۰۰ تومان

استند گل دکوتزیین مدل کهنو

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی :  استند گل رنگ شده با رنگ کوره ایو چوب طبیعی ضد آب 

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل لوی نا

۷۰۰,۰۰۰ تومان

استند گل دکوتزیین مدل لوی نا

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی : ارتفاع پایه گلدان : 122 سانتی مترابعاد طبقات : 26 * 27 سانتی متراستند گل رنگ شده با رنگ کوره ایو چوب طبیعی ضد آب 

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل میناب

۵۱,۰۰۰ تومان

استند گل دکوتزیین مدل میناب

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی : ارتفاع 24 سانتقطر 20 سانتپایه گلدان رنگ شده با رنگ کوره ایو چوب طبیعی ضد آب 

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل هیرمند

۱۶۵,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان

استند گل دکوتزیین مدل هیرمند

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی : 

پایه گلدان کوچک 

ارتفاع پایه گلدان کوچک : 50 سانتی مترابعاد پایه گلدان کوچک : 23 * 23 سانتی متر 

پایه گلدان متوسط

ارتفاع پایه گلدان متوسط : 70 سانتی مترابعاد پایه گلدان متوسط : 23 * 23 سانتر متر 

پایه گلدان بزرگ 

ارتفاع پایه گلدان بزرگ : 90 سانتی مترابعاد پایه گلدان بزرگ : 23 * 23 سانتی متر استند گل رنگ شده با رنگ کوره ایو چوب طبیعی ضد آب 

استند گلدان | پایه گلدان فلزی مدل ارس

۱۹۵,۰۰۰ تومان

استند گل دکوتزیین مدل ارس

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی : پایه گلدان : ارتفاع : 58  طول 20 و عرض 20استند گل رنگ شده با رنگ کوره ایو چوب طبیعی ضد آب 

استند گلدان | پایه گلدان فلزی مدل بورنیک

۸۵,۰۰۰ تومان

استند گل دکوتزیین مدل بورنیک

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

دیوار کوب فلزی

مشخصات فنی : دیوار کوب فلزی | پایه گلدان دیواری : ارتفاع :52  قطر 30استند گل رنگ شده با رنگ کوره ایو چوب طبیعی ضد آب 

استند گلدان | پایه گلدان فلزی مدل دالکی

۱۱۵,۰۰۰ تومان۲۲۵,۰۰۰ تومان

استند گل دکوتزیین مدل بورنیک

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی : 

پایه گلدان کوچک 

ارتفاع پایه گلدان کوچک : 30 سانتی مترابعاد پایه گلدان کوچک : 20 * 20 سانتی متر 

پایه گلدان متوسط

ارتفاع پایه گلدان متوسط : 55 سانتی مترابعاد پایه گلدان متوسط : 20 * 20 سانتر متر 

پایه گلدان بزرگ 

ارتفاع پایه گلدان بزرگ : 70 سانتی مترابعاد پایه گلدان بزرگ : 30 * 30 سانتی متراستند گل رنگ شده با رنگ کوره ایو چوب طبیعی ضد آب 

استند گلدان | پایه گلدان فلزی مدل هامپوئیل ۲

استند گل دکوتزیین مدل بورنیک

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی :  استند گل رنگ شده با رنگ کوره ایو چوب طبیعی ضد آب