نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل آهوران

۱۳۸,۰۰۰ تومان

استند گل دکوتزیین مدل آهوران

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی : 

ارتفاع 48 سانت

استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای

و چوب طبیعی ضد آب 

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل الوند ۲

پایه گلدان دکوتزیین مدل الوند 2

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی : 

پایه گلدان سایز کوچک : ارتفاع  30 - طول 15 عرض 15

پایه گلدان سایز متوسط : ارتفاع  40 - طول 20 عرض 20

پایه گلدان سایز بزرگ : ارتفاع  50 - طول 24 عرض 24

استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای

و چوب طبیعی ضد آب 

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل برج

۵۵۰,۰۰۰ تومان

استند گلدان دکوتزیین مدل برج

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

مشخصات فنی : 

ارتفاع پایه گلدان : 102 سانتی متر

ابعاد طبقات پایه گلدان : 38 * 38 سانتی متر چوب طبیعی

استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای

چوب طبیعی ضد آب 

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

قیمت پایه گلدان 550 هزار تومان

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل جوپار

۵۰۰,۰۰۰ تومان

پایه گلدان فلزی دکوتزیین مدل جوپار

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

مشخصات فنی : 

استند گلدان رنگ شده با رنگ کوره ای

و چوب طبیعی ضد آب 

ارتفاع تقریبی یک متر 

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

قیمت پایه گلدان 500 هزار تومان

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل کهنو

۶۰۰,۰۰۰ تومان

استند گل دکوتزیین مدل کهنو

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

مشخصات فنی : 

استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای

و چوب طبیعی ضد آب 

قیمت پایه گلدان 700 هزار تومان

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل لوی نا

۸۵۰,۰۰۰ تومان

استند گل دکوتزیین مدل لوی نا

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

مشخصات فنی : 

ارتفاع پایه گلدان : 122 سانتی متر

ابعاد طبقات : 26 * 27 سانتی متر

استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای

و چوب طبیعی ضد آب 

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

 

قیمت پایه گلدان 850 هزار 

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل میناب

۵۱,۰۰۰ تومان

استند گل دکوتزیین مدل میناب

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

مشخصات فنی : 

ارتفاع 24 سانت

قطر 20 سانت

پایه گلدان رنگ شده با رنگ کوره ای

و چوب طبیعی ضد آب 

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل هیرمند

۶۵۰,۰۰۰ تومان

استند گل دکوتزیین مدل هیرمند

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

مشخصات فنی : 

پایه گلدان کوچک 

ارتفاع پایه گلدان کوچک : 50 سانتی متر

ابعاد پایه گلدان کوچک : 23 * 23 سانتی متر

 

پایه گلدان متوسط

ارتفاع پایه گلدان متوسط : 70 سانتی متر

ابعاد پایه گلدان متوسط : 23 * 23 سانتر متر

 

پایه گلدان بزرگ 

ارتفاع پایه گلدان بزرگ : 90 سانتی متر

ابعاد پایه گلدان بزرگ : 23 * 23 سانتی متر

 

استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای

و چوب طبیعی ضد آب 

 

قیمت پایه گلدان 650 هزار تومان

استند گلدان | پایه گلدان فلزی مدل ارس

۱۹۵,۰۰۰ تومان

استند گل دکوتزیین مدل ارس

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

مشخصات فنی : 

پایه گلدان : ارتفاع : 58  طول 20 و عرض 20

استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای

و چوب طبیعی ضد آب 

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

استند گلدان | پایه گلدان فلزی مدل بورنیک

۸۵,۰۰۰ تومان

استند گل دکوتزیین مدل بورنیک

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

دیوار کوب فلزی

مشخصات فنی : 

دیوار کوب فلزی | پایه گلدان دیواری : ارتفاع :52  قطر 30

استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای

و چوب طبیعی ضد آب 

 

 

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

استند گلدان | پایه گلدان فلزی مدل دالکی

استند گل دکوتزیین مدل بورنیک

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

 

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

مشخصات فنی : 

پایه گلدان کوچک 

ارتفاع پایه گلدان کوچک : 30 سانتی متر

ابعاد پایه گلدان کوچک : 20 * 20 سانتی متر

 

پایه گلدان متوسط

ارتفاع پایه گلدان متوسط : 55 سانتی متر

ابعاد پایه گلدان متوسط : 20 * 20 سانتر متر

 

پایه گلدان بزرگ 

ارتفاع پایه گلدان بزرگ : 70 سانتی متر

ابعاد پایه گلدان بزرگ : 30 * 30 سانتی متر

استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای

و چوب طبیعی ضد آب 

استند گلدان | پایه گلدان فلزی مدل هامپوئیل ۲

استند گل دکوتزیین مدل بورنیک

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی : 

 

استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای

و چوب طبیعی ضد آب 

 

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید