مشاهده همه 33 نتیجه

نمایش 9 24 36

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل آهوران

138,000 تومان

استند گل دکوتزیین مدل آهوران

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی :  ارتفاع 48 سانت استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای و چوب طبیعی ضد آب 

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل الوند ۲

125,000 تومان210,000 تومان

پایه گلدان دکوتزیین مدل الوند 2

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی :  پایه گلدان سایز کوچک : ارتفاع  30 - طول 15 عرض 15 پایه گلدان سایز متوسط : ارتفاع  40 - طول 20 عرض 20 پایه گلدان سایز بزرگ : ارتفاع  50 - طول 24 عرض 24 استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای و چوب طبیعی ضد آب 

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل برج

495,000 تومان

استند گل دکوتزیین مدل برج

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی :  ارتفاع پایه گلدان : 102 سانتی متر ابعاد طبقات پایه گلدان : 38 * 38 سانتی متر چوب طبیعی استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای و چوب طبیعی ضد آب 

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل جوپار

395,000 تومان

استند گل دکوتزیین مدل جوپار

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی :    استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای و چوب طبیعی ضد آب 

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل کهنو

540,000 تومان

استند گل دکوتزیین مدل کهنو

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی :    استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای و چوب طبیعی ضد آب 

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل لوی نا

700,000 تومان

استند گل دکوتزیین مدل لوی نا

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی :  ارتفاع پایه گلدان : 122 سانتی متر ابعاد طبقات : 26 * 27 سانتی متر استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای و چوب طبیعی ضد آب 

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل میناب

51,000 تومان

استند گل دکوتزیین مدل میناب

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی :  ارتفاع 24 سانت قطر 20 سانت پایه گلدان رنگ شده با رنگ کوره ای و چوب طبیعی ضد آب 

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل هیرمند

165,000 تومان200,000 تومان

استند گل دکوتزیین مدل هیرمند

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی : 

پایه گلدان کوچک 

ارتفاع پایه گلدان کوچک : 50 سانتی متر ابعاد پایه گلدان کوچک : 23 * 23 سانتی متر  

پایه گلدان متوسط

ارتفاع پایه گلدان متوسط : 70 سانتی متر ابعاد پایه گلدان متوسط : 23 * 23 سانتر متر  

پایه گلدان بزرگ 

ارتفاع پایه گلدان بزرگ : 90 سانتی متر ابعاد پایه گلدان بزرگ : 23 * 23 سانتی متر   استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای و چوب طبیعی ضد آب 

استند گلدان | پایه گلدان فلزی دم طاوسی تک و عمده قیمت پایین

305,000 تومان

استند گلدان

با 8 عدد جای گلدان  رنگ کوره ای سفید و مشکی قابل مونتاژ ، مستحکم و مقاوم خرید تک و عمده ارسال به سراسر کشور

استند گلدان | پایه گلدان فلزی مدل ارس

195,000 تومان

استند گل دکوتزیین مدل ارس

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی :  پایه گلدان : ارتفاع : 58  طول 20 و عرض 20 استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای و چوب طبیعی ضد آب 

استند گلدان | پایه گلدان فلزی مدل بورنیک

85,000 تومان

استند گل دکوتزیین مدل بورنیک

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

دیوار کوب فلزی

مشخصات فنی :  دیوار کوب فلزی | پایه گلدان دیواری : ارتفاع :52  قطر 30 استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای و چوب طبیعی ضد آب 

استند گلدان | پایه گلدان فلزی مدل دالکی

115,000 تومان225,000 تومان

استند گل دکوتزیین مدل بورنیک

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی : 

پایه گلدان کوچک 

ارتفاع پایه گلدان کوچک : 30 سانتی متر ابعاد پایه گلدان کوچک : 20 * 20 سانتی متر  

پایه گلدان متوسط

ارتفاع پایه گلدان متوسط : 55 سانتی متر ابعاد پایه گلدان متوسط : 20 * 20 سانتر متر  

پایه گلدان بزرگ 

ارتفاع پایه گلدان بزرگ : 70 سانتی متر ابعاد پایه گلدان بزرگ : 30 * 30 سانتی متر استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای و چوب طبیعی ضد آب 

استند گلدان | پایه گلدان فلزی مدل رنگین کمان تک و عمده قیمت پایین

160,000 تومان

استند گلدان

با 5 عدد جای گلدان  رنگ کوره ای سفید و مشکی قابل مونتاژ ، مستحکم و مقاوم خرید تک و عمده ارسال به سراسر کشور

استند گلدان | پایه گلدان فلزی مدل نخل ۱۰ تک و عمده قیمت پایین

235,000 تومان

استند گلدان

با  10 عدد جای گلدان  رنگ کوره ای سفید و مشکی قابل مونتاژ ، مستحکم و مقاوم خرید تک و عمده ارسال به سراسر کشور

استند گلدان | پایه گلدان فلزی مدل نخل ۷ تک و عمده قیمت پایین

185,000 تومان
استند گلدان | پایه گلدان فلزی مدل نخل 7 تک و عمده قیمت پایین  

استند گلدان | پایه گلدان فلزی مدل هامپوئیل ۲

استند گل دکوتزیین مدل بورنیک

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی :    استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای و چوب طبیعی ضد آب 

استند گلدان فلزی مدل طاق کسری مونتاژی تک و عمده قیمت پایین

530,000 تومان

استند گلدان فلزی

با 8 عدد جای گلدان  رنگ کوره ای سفید و مشکی قابل مونتاژ ، مستحکم و مقاوم خرید تک و عمده ارسال به سراسر کشور

پایه گلدان ، استند گلدان مدل تاشو تک و عمده قیمت تولید کارخانه

370,000 تومان

پایه گلدان فلزی تاشو

با 6 عدد جای گلدان با رنگ کوره ای در دو رنگ سفید و مشکی ارسال به سراسر کشور

پایه گلدان ، استند گلدان مدل طاق کسری تک و عمده قیمت مناسب

300,000 تومان

استند گلدان فلزی با 8 عددی جای گلدان

با رنگ کوره ای در دو رنگ سفید و مشکی خرید عمده با تخفیف ویژه با کیفیت عالی ارسال به سراسر کشور

پایه گلدان ، استند گلدان 💗 ایوان مونتاژی قیمت تولید کارخانه 😍

410,000 تومان

پایه گلدان فلزی مدل ایوان با 6 عدد جاری گلدان

به صورت مونتاژِ برای حمل و نقل راحت تر مستحکم و بادوام  با رنگ کوره ای دارای 2  دو رنگ سفید و مشکی تک و عمده ارسال به سراسر کشور تخفی ویژه برای خرید عمده

پایه گلدان ، استند گلدان 💗 ترنج ۵ عددی قیمت تولید کارخانه 😍

340,000 تومان

استند گلدان فلزی مونتاژی با 5 جای گلدان

مستحکم و با دوام با با رنگ کوره ای در دو رنگ سفید و مشکی سوپر مات ارسال به سراسر کشور به صورت تک و عمده

پایه گلدان ، استند گلدان 💗 ترنج ۶ عددی قیمت تولید کارخانه 😍

400,000 تومان

استند گلدان فلزی ترنج با 6 عدد جای گلدان

مستحکم و با مقاومت بالا ، با قابلیت مونتاژ برای حمل و نقل راحت تر با رنگ کوره ای در دو رنگ سفید و مشکی سوپر مات تک و عمده ارسال به سراسر کشور با تخفیف ویژه خرید عمده

پایه گلدان ، استند گلدان 💗 دم طاوسی مونتاژی قیمت تولید کارخانه 😍

420,000 تومان

استند گلدان مدل طاوسی به صورت منوتازی

با 7 عدد جای گلدان با رنگ کوره ای در دو رنگ سفید و مشکی سوپر مات ارسال به سراسر کشور به ورت تک و عمده

پایه گلدان ، استند گلدان 💗 مدل ایفل مونتاژی قیمت تولید کارخانه 😍

190,000 تومان

پایه گلدان فلزی با 3 عدد جای گلدان

با رنگ کوره ای در دو رنگ سفید و مشکی سوپر مات مستحکم و با دوام قابلیت مونتاژ برای حمل نقل ساده تر و کم جا ارسال تک و عمده به سراسر کشور

پایه گلدان ، استند گلدان 💗 مدل برج قیمت تولید کارخانه 😍

435,000 تومان

پایه گلدان فلزی برج

با 7 عدد جای گلدان با رنگ کوره ای در دو رنگ سفید و مشکی ارسال به سراسر کشور قابلیت مونتاژ شدن برای برا حمل نقل راحت تر 

پایه گلدان ، استند گلدان 💗 مدل پیچک قیمت تولید کارخانه 😍

260,000 تومان

استند گلدان فلزی با 6 عدد جای گلدان

با رنگ کوره ای در دو رنگ سفید مات و مشکی مات ارسال به سراسر کشور

پایه گلدان ، استند گلدان 💗 مدل حلقه چرخ دار قیمت تولید کارخانه 😍

550,000 تومان

استند گلدان چرخ دار

همراه با 5 عدد جای گلدان  با رنگ کوره ای در دو رنگ سفید مات و مشکی مات ارسال به سراسر کشور

پایه گلدان ، استند گلدان 💗 مدل روبیک قیمت تولید کارخانه 😍

325,000 تومان

پایه گلدان فلزی با 4 عدد جای گلدان

با رنگ کوره ای در دو رنگ سفید و مشکی سوپر مات تک و عمده ارسال به سراسر کشور

پایه گلدان ، استند گلدان 💗 مدل شکوفه قیمت تولید کارخانه 😍

280,000 تومان

پایه گلدان فلزی سری 3 تایی

با رنگ کوره ای سفید و مشکی ارسال به سراسر کشور

پایه گلدان ، استند گلدان 💗 مدل عصایی قیمت تولید کارخانه 😍

390,000 تومان

پایه گلدان فلزی 3 تایی د ر3 سایز مختلف

با رنگ کوره ای سفید و مشکی سوپر مات مستحکم و با دوام ارسال به سراسر کشور  

پایه گلدان ، استند گلدان 💗 مدل فضایی قیمت تولید کارخانه 😍

310,000 تومان

ست سه تایی پایه گلدان مدل فضایی 

با رنگ کوره ای مشکی و سفید  تک و عمده ارسال به سراسر کشور

پایه گلدان ، استند گلدان 💗 مدل قلب قیمت تولید کارخانه 😍

270,000 تومان

پایه گلدان فلزی مدل قلب با قبلیت مونتاژ

دارای 4 عدد جای گلدان ، مستحکم و با مقاومت بالا با رنگ کوره ای سفید و مشکی سوپر مات تک و عمده ارسال به سراسر کشور