مشاهده همه 14 نتیجه

نمایش 9 24 36

زیر گلدان پلاستیک ۱۲/۵ سانت

1,600 تومان800,000 تومان

زیر گلدانی پلاستیکی قطر 12/5 سانت

با کیفیت مناسب بدون تاب برداشتن  خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 50 عدد دانه ای 1500 خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 200 عدد دانه ای 1450 خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 500 عدد دانه ای 1400

زیر گلدان پلاستیکی ۱۳ سانت

1,800 تومان900,000 تومان

زیر گلدانی پلاستیکی قطر 13 سانت

با کیفیت مناسب بدون تاب برداشتن  خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 50 عدد دانه ای 2000 خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 200 عدد دانه ای 1850 خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 500 عدد دانه ای 1750

زیر گلدان پلاستیکی ۱۵/۵ سانت

2,200 تومان1,100,000 تومان

زیر گلدانی پلاستیکی قطر 15/5 سانت

با کیفیت مناسب بدون تاب برداشتن   خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 50 عدد دانه ای 2500 خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 200 عدد دانه ای 2150 خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 500 عدددانه ای 2000

زیر گلدان پلاستیکی ۱۷ سانت

2,800 تومان1,400,000 تومان

زیر گلدانی پلاستیکی قطر 17 سانت

با کیفیت مناسب بدون تاب برداشتن   خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 50 عدد دانه ای 3000 خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 200 عدد دانه ای 2850 خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 500 عدددانه ای 2700

زیر گلدان پلاستیکی ۱۹/۵ سانت

3,700 تومان1,900,000 تومان

زیر گلدانی پلاستیکی قطر 19/5 سانت

با کیفیت مناسب بدون تاب برداشتن   خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 50 عدد دانه ای 4000 خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 200 عدد دانه ای 3850 خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 500 عدددانه ای 3750

زیر گلدان پلاستیکی ۲۱/۵ سانت

4,800 تومان2,400,000 تومان

زیر گلدانی پلاستیکی قطر 21/5 سانت

با کیفیت مناسب بدون تاب برداشتن   خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 50 عدد دانه ای 5000 خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 200 عدد دانه ای 4850 خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 500 عدددانه ای 4600

زیر گلدان پلاستیکی ۲۴ سانت

5,800 تومان2,900,000 تومان

زیر گلدانی پلاستیکی قطر 24 سانت

با کیفیت مناسب بدون تاب برداشتن   خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 50 عدد دانه ای 6000 خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 200 عدد دانه ای 5750 خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 500 عدددانه ای 5500

زیر گلدان پلاستیکی ۲۷ سانت

360,000 تومان3,300,000 تومان

زیر گلدانی پلاستیکی قطر 27 سانت

با کیفیت مناسب بدون تاب برداشتن   خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 50 عدد دانه ای 7200 خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 200 عدد دانه ای 6900 خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 500 عدددانه ای 6600

زیر گلدان پلاستیکی ۳۰ سانت

210,000 تومان3,850,000 تومان

زیر گلدانی پلاستیکی قطر 30 سانت

با کیفیت مناسب بدون تاب برداشتن  خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 25 عدد دانه ای 8400  خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 50 عدد دانه ای 8400 خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 200 عدد دانه ای 8050 خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 500 عدددانه ای 7700

زیر گلدان پلاستیکی ۳۳ سانتی

350,000 تومان6,350,000 تومان

زیر گلدانی پلاستیکی قطر 33 سانت

با کیفیت مناسب بدون تاب برداشتن  خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 25 عدد دانه ای 14000  خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 50 عدد دانه ای 13800 خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 200 عدد دانه ای 13300 خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 500 عدددانه ای 12700

زیر گلدان پلاستیکی ۳۷ سانت

40,000 تومان7,500,000 تومان

زیر گلدانی پلاستیکی قطر 37 سانت

با کیفیت مناسب بدون تاب برداشتن  خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 25 عدد دانه ای 16000  خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 50 عدد دانه ای 15600 خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 200 عدد دانه ای 15300 خرید عمده زیر گلدان پلاستیکی 500 عدددانه ای 15000

زیر گلدان پلاستیکی ۹ سانت

1,200 تومان600,000 تومان

زیر گلدانی پلاستیکی قطر 9 سانت

با کیفیت مناسب بدون تاب برداشتن  100 عدد زیر گلدان پلاستیکی دانه ای 1200 200 عدد زیر گلدان پلاستیکی دانه ای 1150 500 عدد زیر گلدان پلاستیکی دانه ای 1100

زیر گلدان پلاستیکی قطر ۸ سانت

1,000 تومان450,000 تومان

زیر گلدانی پلاستیکی قطر 8 سانت

با کیفیت مناسب بدون تاب برداشتن  100 عدد زیر گلدان پلاستیکی دانه ای 1000 200 عدد زیر گلدان پلاستیکی دانه ای 950 500 عدد زیر گلدان پلاستیکی دانه ای 900

گلدان پلاستیکی رنگی ارزان 💗 گلدان آویز قطر ۲۰ سانت کد ۳۰۰۳ 😍 تک و عمده قیمت کارخانه

16,000 تومان324,000 تومان

گلدان پلاستیکی رنگی با زیره متصل برای گلدان آویز شدن

با کیفیت عالی و قیمت مناسب در حدود 15 رنگ قطر گلدان پلاستیکی 20 سانت ارتفاع گلدان پلاستیکی 16 سانت ارسال به سراسر کشور

سایز های دیگر گلدان پلاستیکی ارزان :