نمایش دادن همه 31 نتیجه

نمایش 9 24 36

پخش عمده کود npk 12 12 36 فرمول یک از کارخانه

۱۴,۵۰۰ تومان۲۹۰,۰۰۰ تومان

کود تقویتی npk 12 12 36

خرید عمده به قیمت مصوب کارخانه

در پک بسته بندی 20 عددی ، ارسال به سراسر کشور

پخش عمده کود آهن / کلات آهن فرمول یک از کارخانه

۲۰,۰۰۰ تومان۴۰۰,۰۰۰ تومان

کود آهن / کلات آهن فرمول یک

بسته بندی 15 عددی ، ارسال به سراسر کشور

 

پخش عمده کود تقویتی سبزینگی npk 30 10 10 فرمول یک از کارخانه

۱۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان

کود و  هورمون تقویت سبزینگی فرمول یک

بسته بندی 20 عددی ، ارسال به سراسر کشور

 

پخش عمده کود ریشه زایی npk 5 50 5 فرمول یک از کارخانه

۱۴,۵۰۰ تومان۲۹۰,۰۰۰ تومان

کود و  هورمون ریشه زایی فرمول یک

بسته بندی 20 عددی ، ارسال به سراسر کشور

 

پخش عمده کود سه بیست npk 20 20 20 فرمول یک از کارخانه

۱۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان

کود و  هورمون تقویتی سه بیست فرمول یک

بسته بندی 20 عددی ، ارسال به سراسر کشور

 

پخش عمده کود غنی شده با آهن npk 20 6 22 فرمول یک از کارخانه

۱۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان

کود غنی شده با آهن فرمول یک

بسته بندی 20 عددی ، ارسال به سراسر کشور

 

پخش عمده کود گلدهی npk 10 30 20 فرمول یک از کارخانه

۱۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان

خرید عمده کود و هورمون تقویتی گلدهی فرمول یک

بسته بندی 20 عددی

 

پخش عمده کود مایع ریشه زایی فرمول یک از کارخانه

۱۰,۰۰۰ تومان

کود مایع ریشه زایی برای گل و گیاهان آپارتمانی

وزن 90 میل

به تعداد 36 عدد

پخش عمده کود هیومیک اسید فرمول یک از کارخانه

۲۷,۰۰۰ تومان۴۰۵,۰۰۰ تومان

کود و  هورمون هیومیک اسید فرمول یک

بسته بندی 15 عددی ، ارسال به سراسر کشور

 

کود و هورمون پودری تقویتی بذر و قلمه 😍 npk 10 52 10 فرمول یک

۲۰,۰۰۰ تومان

npk 10 52 10 برای بذر و قلمه انواع گل و گیاه بیرون و گل و گیاه آپارتمانی و صیفیجات

وزن 50 گرم

به قیمت مصوب کارخانه

تحریک و افزایش رشد ریشه

مناسب برای نهال و درختان تا یکسال

مناسب برای بذر و قلمه گیاهان زینتی

مناسب برای بذر سبزیجات

کود و هورمون پودری تقویتی ریشه زایی 😍 npk 5 50 5 فرمول یک

۱۷,۰۰۰ تومان

npk 5 50 5 برای ریشه زایی انواع گل و گیاه بیرون و گل و گیاه آپارتمانی و صیفیجات

مشخصات : 50 گرمی 

قیمت : به قیمت کارخانه 

تحریک و افزایش رشد ریشه

افزایش مقاومت ساقه گیاه

تامین کننیده کلیه عنصار مورد نیاز گیاه

افزایش کیفیت محصول در گیاهان مثمر

خرید عمده کود و هورمون ریشه زایی فرمول یک | کلیک کنید

خرید کود و هورمون مایع ریشه زایی فرمول یک | کلیک کنید

کود و هورمون پودری تقویتی گل دهی 😍 npk 10 30 20 فرمول یک

۱۷,۰۰۰ تومان

npk 10 30 20 برای گل دهی انواع گل و گیاه بیرون و گل و گیاه آپارتمانی و صیفیجات

وزن 50 گرم

به قیمت مصوب کارخانه

فرمولاسیون ارتقا یافته جهت جذب سریع

افزایش دوره گلدهی و بهبود کیفیت گلها

افزایش مقاومت گلها و شکوفه ها

تقویت ریشه زایی

خرید کود و هورمون مایع گلدهی فرمول یک | کلیک کنید

کود و هورمون تقویتی آمینو اسید 😍 برای گیاهان آپارتمانی فرمول یک

۲۰,۰۰۰ تومان

سوپر کود آمینو اسید پودری برای تقویت انواع گل و گیاه آپارتمانی و صیفیجات

وزن 50 گرم

به قیمت مصوب کارخانه

کمک به بهبود جذب مواد غذایی

فرمولاسیون ارتقا یافته جهت جذب سریع

تامین کننده کلیه عناصر مورد نیاز گیاه

افزایش سرعت رشد اندام های گیاهان

افزایش اندازه برگ گیاه

تسریع فتوسنتز و افزایش رشد گیاه

افزایش تولید هورمون ها و پروتئین ها در گیاهان

کمک به حفظ ذخایر غذایی گیاهان

کود و هورمون تقویتی پودری عصاره جلبک دریایی 😍 فرمول یک

۳۴,۰۰۰ تومان

عصاره جلبک دریایی پودری برای تقویت انواع گل و گیاه آپارتمانی و صیفیجات

وزن 25 گرم

به قیمت مصوب کارخانه

افزایش سرعت رشد گیاه

تحریک جوانه زنی و باروری بذر

رفع اثرات نامطلوب تنش های محیطی

سرشار از پروتئین ها ، هورمون های رشد و اسید های آمینه

فرمولاسیون ارتقا یافته جهت جذب سریع

تامین کننده کلیه عناصر مورد نیاز گیاه

افزایش شادابی و طراوت گیاه

افزایش مقاومت گیاه

خرید کود و هورمون پودری سه بیست فرمول یک | کلیک کنید

کود و هورمون تقویتی ثمر دهی 😍 npk 12 12 36 فرمول یک

۲۰,۰۰۰ تومان

سوپر کود ثمردهی پودری برای تقویت انواع گل و گیاه آپارتمانی و صیفیجات

وزن 50 گرم

به ثیمت مصوب کارخانه

کمک به بهبود جذب مواد غذایی

فرمولاسیون ارتقا یافته جهت جذب سریع

تامین کننده کلیه عناصر مورد نیاز گیاه

افزایش سرعت رشد اندام های گیاهان

افزایش کیفیت محصول

تسریع در شکوفه دهی

کود و هورمون تقویتی سبزینگی 😍 npk 30 10 10 فرمول یک

۱۷,۰۰۰ تومان

npk 30 10 10 پودری برای تقویت سبزینگی انواع گل و گیاه آپارتمانی و صیفیجات

وزن 50 گرم

به قیمت مصوب کارخانه

کمک به بهبود جذب مواد غذایی

فرمولاسیون ارتقا یافته جهت جذب سریع

تامین کننده کلیه عناصر مورد نیاز گیاه

افزایش سرعت رشد اندام های گیاهان

افزایش اندازه برگ گیاه

خرید کود و هرمون مایع npk 30 10 10 بهبود سبزینگی گل و گیاهان آپارتمانی

کود و هورمون تقویتی غنی شده با آهن 😍 npk 20 6 22 فرمول یک

۱۷,۰۰۰ تومان

سوپر کود npk 20 6 22 پودری غنی شده با آهن برای تقویت انواع گل و گیاه آپارتمانی و صیفیجات

وزن 50 گرم

به قیمت مصوب کارخانه

کمک به بهبود جذب مواد غذایی

فرمولاسیون ارتقا یافته جهت جذب سریع

تامین کننده کلیه عناصر مورد نیاز گیاه

افزایش سرعت رشد اندام های گیاهان

افزایش اندازه برگ گیاه

 

کود و هورمون تقویتی کلات آهن 😍 کود آهن فرمول یک

۲۶,۰۰۰ تومان

کود آهن / کلات آهن پودری برای تقویت انواع گل و گیاه آپارتمانی و صیفیجات

وزن  50 گرم 

به قیمت مصوب کارخانه

جذب سریع حداقلی در خاک

قابلیت جذب از طریق برگ و ریشه

افزایش کیفیت میوه در درختان

افزایش سوخت و ساز گیاه

افزایش سبزینگی

خرید سوپر کود و هورمون مایع تقویتی کود آهن / کلات آهن فرمول یک

کود و هورمون تقویتی گل و گیاهان سه بیست 😍 npk 20 20 20 فرمول یک

۱۷,۰۰۰ تومان

npk 20 20 20 مایع برای تقویت انواع گل و گیاه بیرونی و گل و گیاه آپارتمانی ، صیفیجات و سبزیجات

وزن 50 گرم

قیمت فروش به قیمت موصوب کارخانه

فرمولاسیون ارتقا یافته جهت جذب سریع

تامین کننده کلیه عناصر مورد نیاز گیاه

افزایش دوره گلدهی و بهبود کیفیت گلها

افزایش شادابی و طراوت گیاه

افزایش مقاومت گیاه

خرید کود و هورمون مایع سه بیست فرمول یک | کلیک کنید

کود و هورمون تقویتی مایع انواع کاکتوس و ساکولنت 😍 فرمول یک

۱۷,۰۰۰ تومان

سوپر کود و تقویتی انواع کاکتوس و ساکولنت در مدل های مختلف

وزن 90 میل

به قیمت مصوب کارخانه

کود و هورمون تقویتی مایع کلات آهن 😍 کود آهن فرمول یک

۱۷,۰۰۰ تومان

سوپر کود آهن / کلات آهن مایع برای تقویت انواع گل و گیاه آپارتمانی و صیفیجات

وزن 90 میل

به قیمت مصوب کارخانه

جذب سریع حداقلی در خاک

قابلیت جذب از طریق برگ و ریشه

افزایش کیفیت میوه در درختان

افزایش سوخت و ساز گیاه

افزایش سبزینگی

خرید سوپر کود تقویتی پودری کلات آهن / کود آهن  فرمول یک

کود و هورمون تقویتی مایع گل و گیاهان سه بیست 😍 npk 20 20 20 فرمول یک

۱۷,۰۰۰ تومان

npk 20 20 20 مایع برای تقویت انواع گل و گیاه بیرون و گل و گیاه آپارتمانی و صیفیجات

وزن 90 میل

به قیمت مصوب کارخانه

فرمولاسیون ارتقا یافته جهت جذب سریع

تامین کننده کلیه عناصر مورد نیاز گیاه

افزایش دوره گلدهی و بهبود کیفیت گلها

افزایش شادابی و طراوت گیاه

افزایش مقاومت گیاه

خرید کود و هورمون پودری سه بیست فرمول یک | کلیک کنید

کود و هورمون تقویتی هیومیک اسید 😍 گیاهان آپارتمانی فرمول یک

۳۵,۰۰۰ تومان

هیومیک اسید پودری برای تقویت انواع گل و گیاه آپارتمانی و صیفیجات

ورن 50 گرم

به قیمت مصوب کارخانه

کمک به بهبود جذب مواد غذایی

افزایش قدرت ریشه دهی

تنظیم اسیدیته خاک

بهبود جوانه زنی بذر

اگه دنبال  خرید هیومیک اسید مایع فرمول یک هستید کلیک کنید

کود و هورمون مایع تقویتی بنفشه آفریقایی 😍 فرمول یک

۱۷,۰۰۰ تومان

کود تقویتی بنفشه آفریقایی

وزن 90 میل

به قیمت مصوب کارخانه

 

کود و هورمون مایع تقویتی ریشه زایی 😍 npk 5 50 5 فرمول یک

۱۷,۰۰۰ تومان

npk 5 50 5 برای ریشه زایی انواع گل و گیاه بیرون و گل و گیاه آپارتمانی و صیفیجات

وزن : 90 میل

به قیمت مصوب کارخانه

تحریک و افزایش رشد ریشه

افزایش مقاومت ساقه گیاه

تامین کننیده کلیه عنصار مورد نیاز گیاه

افزایش کیفیت محصول در گیاهان مثمر

خرید عمده کود و هورمون ریشه زایی فرمول یک | کلیک کنید

خرید کود و هورمون پودری ریشه زایی فرمول یک | کلیک کنید

کود و هورمون مایع تقویتی سبزینگی 😍 npk 30 10 10 فرمول یک

۱۷,۰۰۰ تومان

سوپر کود npk 30 10 10 مایع برای تقویت سبزینگی انواع گل و گیاه آپارتمانی و صیفیجات

وزن 90 میل

به قیمت مصوب  کارخانه

کمک به بهبود جذب مواد غذایی

فرمولاسیون ارتقا یافته جهت جذب سریع

تامین کننده کلیه عناصر مورد نیاز گیاه

افزایش سرعت رشد اندام های گیاهان

افزایش اندازه برگ گیاه

خرید کود و هرمون پودری npk 30 10 10 بهبود سبزینگی گل و گیاهان آپارتمانی

کود و هورمون مایع تقویتی گل دهی 😍 npk 10 30 20 فرمول یک

۱۷,۰۰۰ تومان

npk 10 30 20 مایع برای گل دهی انواع گل و گیاه بیرون و گل و گیاه آپارتمانی و صیفیجات

وزن 90 میل

به قیمت مصوب کارخانه

فرمولاسیون ارتقا یافته جهت جذب سریع

افزایش دوره گلدهی و بهبود کیفیت گلها

افزایش مقاومت گلها و شکوفه ها

تقویت ریشه زایی

خرید کود و هورمون پودری گل دهی فرمول یک | کلیک کنید

کود و هورمون مایع تقویتی هیومیک اسید 😍 فرمول یک

۱۷,۰۰۰ تومان

هیومیک اسید مایع برای تقویت انواع گل و گیاه آپارتمانی و صیفیجات

وزن 90 میل

به قیمت مصوب کارخانه

کمک به بهبود جذب مواد غذایی

افزایش قدرت ریشه دهی

تنظیم اسیدیته خاک

بهبود جوانه زنی بذر

اگه دنبال  خرید هیومیک اسید پودری فرمول یک هستید کلیک کنید