نمایش دادن همه 72 نتیجه

نمایش 9 24 36

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل آهوران

۱۳۸,۰۰۰ تومان

استند گل دکوتزیین مدل آهوران

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی : 

ارتفاع 48 سانت

استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای

و چوب طبیعی ضد آب 

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل الوند ۲

پایه گلدان دکوتزیین مدل الوند 2

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی : 

پایه گلدان سایز کوچک : ارتفاع  30 - طول 15 عرض 15

پایه گلدان سایز متوسط : ارتفاع  40 - طول 20 عرض 20

پایه گلدان سایز بزرگ : ارتفاع  50 - طول 24 عرض 24

استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای

و چوب طبیعی ضد آب 

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل برج

۵۵۰,۰۰۰ تومان

استند گلدان دکوتزیین مدل برج

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

مشخصات فنی : 

ارتفاع پایه گلدان : 102 سانتی متر

ابعاد طبقات پایه گلدان : 38 * 38 سانتی متر چوب طبیعی

استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای

چوب طبیعی ضد آب 

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

قیمت پایه گلدان 550 هزار تومان

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل جوپار

۵۰۰,۰۰۰ تومان

پایه گلدان فلزی دکوتزیین مدل جوپار

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

مشخصات فنی : 

استند گلدان رنگ شده با رنگ کوره ای

و چوب طبیعی ضد آب 

ارتفاع تقریبی یک متر 

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

قیمت پایه گلدان 500 هزار تومان

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل کهنو

۶۰۰,۰۰۰ تومان

استند گل دکوتزیین مدل کهنو

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

مشخصات فنی : 

استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای

و چوب طبیعی ضد آب 

قیمت پایه گلدان 700 هزار تومان

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل لوی نا

۸۵۰,۰۰۰ تومان

استند گل دکوتزیین مدل لوی نا

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

مشخصات فنی : 

ارتفاع پایه گلدان : 122 سانتی متر

ابعاد طبقات : 26 * 27 سانتی متر

استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای

و چوب طبیعی ضد آب 

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

 

قیمت پایه گلدان 850 هزار 

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل میناب

۵۱,۰۰۰ تومان

استند گل دکوتزیین مدل میناب

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

مشخصات فنی : 

ارتفاع 24 سانت

قطر 20 سانت

پایه گلدان رنگ شده با رنگ کوره ای

و چوب طبیعی ضد آب 

استند گل | پایه گلدان فلزی مدل هیرمند

۶۵۰,۰۰۰ تومان

استند گل دکوتزیین مدل هیرمند

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

مشخصات فنی : 

پایه گلدان کوچک 

ارتفاع پایه گلدان کوچک : 50 سانتی متر

ابعاد پایه گلدان کوچک : 23 * 23 سانتی متر

 

پایه گلدان متوسط

ارتفاع پایه گلدان متوسط : 70 سانتی متر

ابعاد پایه گلدان متوسط : 23 * 23 سانتر متر

 

پایه گلدان بزرگ 

ارتفاع پایه گلدان بزرگ : 90 سانتی متر

ابعاد پایه گلدان بزرگ : 23 * 23 سانتی متر

 

استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای

و چوب طبیعی ضد آب 

 

قیمت پایه گلدان 650 هزار تومان

استند گلدان | پایه گلدان فلزی دم طاوسی تک و عمده قیمت پایین

۳۴۰,۰۰۰ تومان

استند گلدان

با 8 عدد جای گلدان 

رنگ کوره ای سفید و مشکی

قابل مونتاژ ، مستحکم و مقاوم

خرید تک و عمده ارسال به سراسر کشور

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

قیمت این پایه گلدان 335 هزار تومان می باشد

استند گلدان | پایه گلدان فلزی مدل ارس

۱۹۵,۰۰۰ تومان

استند گل دکوتزیین مدل ارس

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

مشخصات فنی : 

پایه گلدان : ارتفاع : 58  طول 20 و عرض 20

استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای

و چوب طبیعی ضد آب 

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

استند گلدان | پایه گلدان فلزی مدل بورنیک

۸۵,۰۰۰ تومان

استند گل دکوتزیین مدل بورنیک

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

دیوار کوب فلزی

مشخصات فنی : 

دیوار کوب فلزی | پایه گلدان دیواری : ارتفاع :52  قطر 30

استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای

و چوب طبیعی ضد آب 

 

 

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

استند گلدان | پایه گلدان فلزی مدل دالکی

استند گل دکوتزیین مدل بورنیک

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

 

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

مشخصات فنی : 

پایه گلدان کوچک 

ارتفاع پایه گلدان کوچک : 30 سانتی متر

ابعاد پایه گلدان کوچک : 20 * 20 سانتی متر

 

پایه گلدان متوسط

ارتفاع پایه گلدان متوسط : 55 سانتی متر

ابعاد پایه گلدان متوسط : 20 * 20 سانتر متر

 

پایه گلدان بزرگ 

ارتفاع پایه گلدان بزرگ : 70 سانتی متر

ابعاد پایه گلدان بزرگ : 30 * 30 سانتی متر

استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای

و چوب طبیعی ضد آب 

استند گلدان | پایه گلدان فلزی مدل رنگین کمان تک و عمده قیمت پایین

۱۷۰,۰۰۰ تومان

استند گلدان

با 5 عدد جای گلدان 

رنگ کوره ای سفید و مشکی

قابل مونتاژ ، مستحکم و مقاوم

خرید تک و عمده ارسال به سراسر کشور

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

 

قیمت این پایه گلدان فلزی 170 هزار تومان است

استند گلدان | پایه گلدان فلزی مدل نخل ۱۰ تک و عمده قیمت پایین

۲۳۵,۰۰۰ تومان

استند گلدان

با  10 عدد جای گلدان 

رنگ کوره ای سفید و مشکی

قابل مونتاژ ، مستحکم و مقاوم

خرید تک و عمده ارسال به سراسر کشور

 

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

استند گلدان | پایه گلدان فلزی مدل نخل ۷ تک و عمده قیمت پایین

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پایه گلدان فلزی با 7 عدد جای گلدان

در دو رنگ سفید و مشکی رنگ کوره ای

با کیفیت عالی و با استحکام

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

استند گلدان | پایه گلدان فلزی مدل هامپوئیل

۱۲۹,۰۰۰ تومان

استند گل دکوتزیین مدل بورنیک

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی : 

 

استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای

و چوب طبیعی ضد آب 

 

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

استند گلدان | پایه گلدان فلزی مدل هامپوئیل ۲

استند گل دکوتزیین مدل بورنیک

شما در حال خرید پایه گلدان مستقیم از  تولید کننده هستید

برای خرید عمده پایه گلدان تماس بگیرید

استند گل | پایه گلدان فلزی چوبی

مشخصات فنی : 

 

استند گل رنگ شده با رنگ کوره ای

و چوب طبیعی ضد آب 

 

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

استند گلدان فلزی مدل طاق کسری مونتاژی تک و عمده قیمت پایین

۵۵۰,۰۰۰ تومان

استند گلدان فلزی

با 8 عدد جای گلدان 

رنگ کوره ای سفید و مشکی

قابل مونتاژ ، مستحکم و مقاوم

خرید تک و عمده ارسال به سراسر کشور

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

 

قیمت پایه گلدان فلزی 590 هزار

بشقاب سفالی ، لیوان سفالی ، کاسه سفالی کد ۶

۱۴۵,۰۰۰ تومان
محصولات همگی دست ساز و به صورت پیشفرض در حالت پیشخرید هستند ، در صورت موجود بودن در اسرع وقت ارسال میشود ولی در صورت مجود نبود حداکثر بعد از 2 الی 3 هفته بعد از آماده سازی ارسال می شوند ( 2 الی 3 هفته بعلت ساخت ظروف به صورت عمده و فرایند پخت در کوره ، خشک ، لعاب و طراحی می باشد )

بشقاب سفالی ، لیوان سفالی ، زیر لیوانی سفالی کد ۵

۷۷,۰۰۰ تومان
محصولات همگی دست ساز و به صورت پیشفرض در حالت پیشخرید هستند ، در صورت موجود بودن در اسرع وقت ارسال میشود ولی در صورت مجود نبود حداکثر بعد از 2 الی 3 هفته بعد از آماده سازی ارسال می شوند ( 2 الی 3 هفته بعلت ساخت ظروف به صورت عمده و فرایند پخت در کوره ، خشک ، لعاب و طراحی می باشد )

بشقاب سفالی لعابی طرح دار کد ۷

۴۰,۰۰۰ تومان
محصولات همگی دست ساز و به صورت پیشفرض در حالت پیشخرید هستند ، در صورت موجود بودن در اسرع وقت ارسال میشود ولی در صورت مجود نبود حداکثر بعد از 2 الی 3 هفته بعد از آماده سازی ارسال می شوند ( 2 الی 3 هفته بعلت ساخت ظروف به صورت عمده و فرایند پخت در کوره ، خشک ، لعاب و طراحی می باشد )

پایه گلدان ، استند گلدان فلزی 💗 مدل پیچک قیمت تولید کارخانه 😍

۳۰۰,۰۰۰ تومان

استند گلدان فلزی با 5 عدد جای گلدان

با رنگ کوره ای در دو رنگ سفید مات و مشکی مات

ارتفاع تقریبا یک متر و بیست

عرض حدودا نیم متر

ارسال به سراسر کشور

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

قیمت پایه گلدان فلزی 330 هزار

پایه گلدان ، استند گلدان مدل تاشو تک و عمده قیمت تولید کارخانه

۳۹۰,۰۰۰ تومان

پایه گلدان فلزی تاشو

با 6 عدد جای گلدان

با رنگ کوره ای در دو رنگ سفید و مشکی

ارسال به سراسر کشور

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

قیمت پایه گلدان فلزی 390 هزار

پایه گلدان ، استند گلدان مدل طاق کسری تک و عمده قیمت مناسب

۳۴۰,۰۰۰ تومان

استند گلدان فلزی با 8 عددی جای گلدان

با رنگ کوره ای در دو رنگ سفید و مشکی

خرید عمده با تخفیف ویژه با کیفیت عالی

ارسال به سراسر کشور

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

قیمت پایه گلدان فلزی 330 هزار

پایه گلدان ، استند گلدان 💗 ایوان مونتاژی قیمت تولید کارخانه 😍

۴۱۰,۰۰۰ تومان

پایه گلدان فلزی مدل ایوان با 6 عدد جاری گلدان

به صورت مونتاژِ برای حمل و نقل راحت تر

مستحکم و بادوام 

با رنگ کوره ای دارای 2  دو رنگ سفید و مشکی

تک و عمده ارسال به سراسر کشور

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

تخفیف ویژه برای خرید عمده

 

پایه گلدان ، استند گلدان 💗 ترنج ۵ عددی قیمت تولید کارخانه 😍

۳۴۰,۰۰۰ تومان

استند گلدان فلزی مونتاژی با 5 جای گلدان

مستحکم و با دوام با با رنگ کوره ای

در دو رنگ سفید و مشکی سوپر مات

ارسال به سراسر کشور به صورت تک و عمده

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

 

قیمت پایه گلدان فلری 340 هزار تومان

پایه گلدان ، استند گلدان 💗 ترنج ۶ عددی قیمت تولید کارخانه 😍

۴۰۰,۰۰۰ تومان

استند گلدان فلزی ترنج با 6 عدد جای گلدان

مستحکم و با مقاومت بالا ، با قابلیت مونتاژ برای حمل و نقل راحت تر

با رنگ کوره ای در دو رنگ سفید و مشکی سوپر مات

تک و عمده ارسال به سراسر کشور

با تخفیف ویژه خرید عمده

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

 

قیمت پایه گلدان فلری 400 هزار تومان

پایه گلدان ، استند گلدان 💗 دم طاوسی مونتاژی قیمت تولید کارخانه 😍

۴۲۰,۰۰۰ تومان

استند گلدان مدل طاوسی به صورت منوتازی

با 7 عدد جای گلدان

با رنگ کوره ای در دو رنگ سفید و مشکی سوپر مات

ارسال به سراسر کشور به ورت تک و عمده

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

 

قیمت پایه گلدان فلری 420 هزار تومان

پایه گلدان ، استند گلدان 💗 مدل الماس قیمت تولید کارخانه 😍

۳۲۰,۰۰۰ تومان

پابه گلدان 3 تایی مدل الماس

در سه سایز مختلف با کیفیت عالی 

در دو رنگ سفید و مشکی با رنگ کوره ای

تک و عمده به ارسال به سراسر کشور

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

 

قیمت پایه گلدان فلری 320 هزار تومان

پایه گلدان ، استند گلدان 💗 مدل ایفل مونتاژی قیمت تولید کارخانه 😍

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پایه گلدان فلزی با 3 عدد جای گلدان

با رنگ کوره ای در دو رنگ سفید و مشکی سوپر مات

مستحکم و با دوام

قابلیت مونتاژ برای حمل نقل ساده تر و کم جا

ارسال تک و عمده به سراسر کشور

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

 

قیمت پایه گلدان فلری 185 هزار تومان

پایه گلدان ، استند گلدان 💗 مدل برج قیمت تولید کارخانه 😍

۴۳۵,۰۰۰ تومان

پایه گلدان فلزی برج

با 7 عدد جای گلدان

با رنگ کوره ای در دو رنگ سفید و مشکی

ارسال به سراسر کشور

قابلیت مونتاژ شدن برای برا حمل نقل راحت تر 

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

 

قیمت پایه گلدان فلری 450 هزار تومان

پایه گلدان ، استند گلدان 💗 مدل حلقه چرخ دار قیمت تولید کارخانه 😍

۵۵۰,۰۰۰ تومان

استند گلدان چرخ دار

همراه با 5 عدد جای گلدان 

با رنگ کوره ای در دو رنگ سفید مات و مشکی مات

ارسال به سراسر کشور

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

 

قیمت پایه گلدان فلری 550 هزار تومان

پایه گلدان ، استند گلدان 💗 مدل روبیک قیمت تولید کارخانه 😍

۳۲۵,۰۰۰ تومان

پایه گلدان فلزی با 4 عدد جای گلدان

با رنگ کوره ای در دو رنگ سفید و مشکی سوپر مات

تک و عمده ارسال به سراسر کشور

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

 

قیمت پایه گلدان فلری 330 هزار تومان

پایه گلدان ، استند گلدان 💗 مدل شکوفه قیمت تولید کارخانه 😍

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پایه گلدان فلزی سری 3 تایی

با رنگ کوره ای سفید و مشکی

ارسال به سراسر کشور

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

 

قیمت پایه گلدان فلری 300 هزار تومان

پایه گلدان ، استند گلدان 💗 مدل عصایی قیمت تولید کارخانه 😍

۳۹۰,۰۰۰ تومان

پایه گلدان فلزی 3 تایی در 3 سایز مختلف

با رنگ کوره ای سفید و مشکی سوپر مات

مستحکم و با دوام ارسال به سراسر کشور

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

 

قیمت پایه گلدان فلری 0 هزار تومان

پایه گلدان ، استند گلدان 💗 مدل فضایی قیمت تولید کارخانه 😍

۳۱۰,۰۰۰ تومان

ست سه تایی پایه گلدان مدل فضایی 

با رنگ کوره ای مشکی و سفید 

تک و عمده ارسال به سراسر کشور

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

 

قیمت پایه گلدان فلری 310 هزار تومان

پایه گلدان ، استند گلدان 💗 مدل قلب قیمت تولید کارخانه 😍

۲۷۰,۰۰۰ تومان

پایه گلدان فلزی مدل قلب با قبلیت مونتاژ

دارای 4 عدد جای گلدان ، مستحکم و با مقاومت بالا

با رنگ کوره ای سفید و مشکی سوپر مات

تک و عمده ارسال به سراسر کشور

مدل های دیگه پایه گلدان کلیک کنید

 

قیمت پایه گلدان فلری 280 هزار تومان

ظروف سفالی لعاب دار ۳ تیکه کد ۱

۷۱,۵۰۰ تومان
محصولات همگی دست ساز و به صورت پیشفرض در حالت پیشخرید هستند ، در صورت موجود بودن در اسرع وقت ارسال میشود ولی در صورت مجود نبود حداکثر بعد از 2 الی 3 هفته بعد از آماده سازی ارسال می شوند ( 2 الی 3 هفته بعلت ساخت ظروف به صورت عمده و فرایند پخت در کوره ، خشک ، لعاب و طراحی می باشد )

کاسه سفالی و پیاله سفالی لعاب دار کد ۸

۱۷۰,۰۰۰ تومان
محصولات همگی دست ساز و به صورت پیشفرض در حالت پیشخرید هستند ، در صورت موجود بودن در اسرع وقت ارسال میشود ولی در صورت مجود نبود حداکثر بعد از 2 الی 3 هفته بعد از آماده سازی ارسال می شوند ( 2 الی 3 هفته بعلت ساخت ظروف به صورت عمده و فرایند پخت در کوره ، خشک ، لعاب و طراحی می باشد )

کریسال شیشه ای کمتر از یک میلیمتر

۸,۰۰۰ تومان
کریستال شیشه برای کاراهای تزیینی و رزینی و زیورآلات               

کریستال پلاستیکی | سنگ پلاستیکی سبز

کریستال پلاستیکی دکوتزیین ، سبک و در رنگ های مختلف مناسب برای امور هنری ، محصولات رزین ، محصولات دکوراتیو ، سبک و مناسب برای کارهای مختلفهر  10 عدد 12 گرم می باشد و در یک قوطی استوان به ارتفاع 5 سانت و به قطر 8 سانت 180 گرم کریستال پلاستیکی جا میگیرد

کریستال پلاستیکی | سنگ پلاستیکی سبز پر رنگ

کریستال پلاستیکی دکوتزیین ، سبک و در رنگ های مختلف مناسب برای امور هنری ، محصولات رزین ، محصولات دکوراتیو ، سبک و مناسب برای کارهای مختلف

هر  10 عدد 12 گرم می باشد و در یک قوطی استوان به ارتفاع 5 سانت و به قطر 8 سانت 180 گرم کریستال پلاستیکی جا میگیرد

کریستال پلاستیکی آبی کم رنگ

۶۰,۰۰۰ تومان
کریستال پلاستیکی آبی کم رنگ سبک و کم حجم ، مناسب برای کار های هنری ، تزیین گلدان ، تزیین آکواریوم ، کار های رزینی و...

کریستال پلاستیکی آبی کم رنگ| Plastic crystals | بلورات بلاستيكية

کریستال پلاستیکی دکوتزیین ، سبک و در رنگ های مختلف مناسب برای امور هنری ، محصولات رزین ، محصولات دکوراتیو ، سبک و مناسب برای کارهای مختلفهر  10 عدد 12 گرم می باشد و در یک قوطی استوان به ارتفاع 5 سانت و به قطر 8 سانت 180 گرم کریستال پلاستیکی جا میگیرد

کریستال پلاستیکی بنفش

۸۰,۰۰۰ تومان
کریستال پلاستیکی بنفش سبک و پرحجم و خیلی عالی که میتونید باهاش تراریوم تزیین کنید ، تراریوم بسازید ، گلدان

کریستال پلاستیکی زرد – طلایی | Plastic crystals | بلورات بلاستيكية

کریستال پلاستیکی دکوتزیین ، سبک و در رنگ های مختلف مناسب برای امور هنری ، محصولات رزین ، محصولات دکوراتیو ، ، دکوراسیون ، سبک و مناسب برای کارهای مختلفهر  10 عدد 12 گرم می باشد و در یک قوطی استوان به ارتفاع 5 سانت و به قطر 8 سانت 180 گرم کریستال پلاستیکی جا میگیرد

کریستال پلاستیکی زمردی ( بنفش ) | Plastic crystals | بلورات بلاستيكية

کریستال پلاستیکی دکوتزیین ، سبک و در رنگ های مختلف مناسب برای امور هنری ، محصولات رزین ، محصولات دکوراتیو ، ، دکوراسیون ، سبک و مناسب برای کارهای مختلفهر  10 عدد 12 گرم می باشد و در یک قوطی استوان به ارتفاع 5 سانت و به قطر 8 سانت 180 گرم کریستال پلاستیکی جا میگیرد

کریستال پلاستیکی زیتونی | Plastic crystals | بلورات بلاستيكية

کریستال پلاستیکی دکوتزیین ، سبک و در رنگ های مختلف مناسب برای امور هنری ، محصولات رزین ، محصولات دکوراتیو ، سبک و مناسب برای کارهای مختلفهر  10 عدد 12 گرم می باشد و در یک قوطی استوان به ارتفاع 5 سانت و به قطر 8 سانت 180 گرم کریستال پلاستیکی جا میگیرد

کریستال پلاستیکی سبز کم رنگ

۶۰,۰۰۰ تومان

کریستال پلاستیکی سبز کم رنگ سبک  و کم حجم ، بسیار عالی برای کار های هنری ، ساخت و تزیین تراریوم ، تزیین گلدان ، تزیین آکواریوم و امور تزیینی

کریستال پلاستیکی سفید

۷۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال پلاستیکی سفید یا بی رنگ سبک پرحجم بسیار مناسب برای تزیین گلدان ،آکواریوم ، ساخت تابلو و انواع امور هنری این محصول در پیش خرید می باشد و حداقل پیش خرید 10 کیلو می باشد

کریستال پلاستیکی سفید| Plastic crystals | بلورات بلاستيكية

کریستال پلاستیکی دکوتزیین ، سبک و در رنگ های مختلف مناسب برای امور هنری ، محصولات رزین ، محصولات دکوراتیو ، ، دکوراسیون ، سبک و مناسب برای کارهای مختلفهر  10 عدد 12 گرم می باشد و در یک قوطی استوان به ارتفاع 5 سانت و به قطر 8 سانت 180 گرم کریستال پلاستیکی جا میگیرد

کریستال پلاستیکی صورتی

۶۰,۰۰۰ تومان

کریستال پلاستیکی صورتی بسیار عالی ، سبک با حجم خوب ، مناسب برای ،  تزیین گلدان ، ساخت تراریوم ، تزیین تراریوم ، تزیین آکواریوم و سایر اموری هنری

کریستال پلاستیکی فسفری| Plastic crystals | بلورات بلاستيكية

کریستال پلاستیکی دکوتزیین ، سبک و در رنگ های مختلف مناسب برای امور هنری، تزیینی ، محصولات رزین ، محصولات دکوراتیو ، سبک و مناسب برای کارهای مختلفهر  10 عدد 12 گرم می باشد و در یک قوطی استوان به ارتفاع 5 سانت و به قطر 8 سانت 180 گرم کریستال پلاستیکی جا میگیرد

کریستال پلاستیکی قرمز | Plastic crystals | بلورات بلاستيكية

کریستال پلاستیکی دکوتزیین ، سبک و در رنگ های مختلف مناسب برای امور هنری ، محصولات رزین ، محصولات دکوراتیو ، ، دکوراسیون ، سبک و مناسب برای کارهای مختلفهر  10 عدد 12 گرم می باشد و در یک قوطی استوان به ارتفاع 5 سانت و به قطر 8 سانت 180 گرم کریستال پلاستیکی جا میگیرد

کریستال پلاستیکی نارنجی

۶۰,۰۰۰ تومان

کریستال پلاستیکی نارنجی بسیار عالی ، سبکه ، کم حجمه ، میتونید باهاش برای تزیین تراریوم ، ساخت تراریوم ، تزیین آکواریوم ، تزیین گلدان و یه عالمه کارای قشنگ دیگه استفاده کنید

کریستال پلاستیکی نارنجی| Plastic crystals | بلورات بلاستيكية

کریستال پلاستیکی دکوتزیین ، سبک و در رنگ های مختلف مناسب برای امور هنری ، محصولات رزین ، محصولات دکوراتیو ، ، دکوراسیون ، سبک و مناسب برای کارهای مختلفهر  10 عدد 12 گرم می باشد و در یک قوطی استوان به ارتفاع 5 سانت و به قطر 8 سانت 180 گرم کریستال پلاستیکی جا میگیرد

کریستال پلاستیکی یاسی

۶۰,۰۰۰ تومان
کریستال پلاستیکی یاسی سبک و با حجم مناسب ، میتونید در ساخت تراریوم ، تزیین تراریوم ، تزیین آکواریوم ، تزیین گلدان ، و سایر کار های هنری استفاده کنید

کریستال شیشه ای پودری سبز روشن

۵,۰۰۰ تومان
کریستال شیشه ای پودری سبز روشن بسیار مناسب برای کار های با استفاده از رزین ، ساخت جواهر ، تزیین تابلو و کلیه امور هنری

کریستال شیشه ای پودری سفید ابی قهوه ای

۵,۰۰۰ تومان
کریستال شیشه ای پودری سایز این کریستال های شیشه ای بسیار ریز هست عمده رنگ سفید هست ولی رنگ ها

کریستال شیشه ای طلایی ۱ میلیمتری

۸,۰۰۰ تومان
کریستال شیشه ای طلایی یک میلیمتری مناسب برای کار های رزینی ، ساخت زیورآلات و کلیه امور تزیینی و هنریزیبا و درخشان

کریستال شیشه ای طلایی ۲ میلیمتری

۶,۰۰۰ تومان
کریستال شیشه ای طلایی 2 میلیمتری  مناسب برای کار های رزینی ، ساخت زیورآلات ، تابلو های هنری و.... 

کریستال شیشه ای طلایی ۳ میلیمتری

۵,۰۰۰ تومان
کریستال شیشه ای طلایی 3 میلیمتری عالی برای کار های رزینی ، ساخت زیورآلات ، تابلو ، امور هنری  

کریستال شیشه ای طلایی نیم میلمتری

۸,۰۰۰ تومان
کریستال شیشه ای طلایی نیم میلیمتری ، بسیار عالی برای امور هنری ، تابلو ، زیورآلات ، کار های رزینی و...

کریستال شیشه ای عسلی پودری

۱۰,۰۰۰ تومان
کریستال شیشه ای عسلی پودری بسیار عالی برای کار های رزینی ساخت زیور آلات ، تابلو و ….  

کریستال شیشه ای یک میلیمتری

۶,۰۰۰ تومان

کریستال شیشه ای مناسب برای کار های رزینی ، زیورآلات ، تابلو و....

بسته بندی 100 گرمی 6 هزار تومان 

لوستر چوبی ۵ شعله مدل مانیا

۳۰۰,۰۰۰ تومان
  • لوستر چوبی 5 شعله مدل مانیا
  • چوب روسی
  • با طرح طبیعی زیبا
  • سبک و خوش استایل
  • رنگ زنجیر و یراق کوره ای هست و در مناطق مرطوب زنگ نمیزنه

لیوان سفالی و بشقاب سفالی کد ۴

۵۷,۰۰۰ تومان
محصولات همگی دست ساز و به صورت پیشفرض در حالت پیشخرید هستند ، در صورت موجود بودن در اسرع وقت ارسال میشود ولی در صورت مجود نبود حداکثر بعد از 2 الی 3 هفته بعد از آماده سازی ارسال می شوند ( 2 الی 3 هفته بعلت ساخت ظروف به صورت عمده و فرایند پخت در کوره ، خشک ، لعاب و طراحی می باشد )

لیوان سفالی و زیر لیوانی سفالی کد ۲

۵۵,۰۰۰ تومان
محصولات همگی دست ساز و به صورت پیشفرض در حالت پیشخرید هستند ، در صورت موجود بودن در اسرع وقت ارسال میشود ولی در صورت مجود نبود حداکثر بعد از 2 الی 3 هفته بعد از آماده سازی ارسال می شوند ( 2 الی 3 هفته بعلت ساخت ظروف به صورت عمده و فرایند پخت در کوره ، خشک ، لعاب و طراحی می باشد )

لیوان سفالی و زیر لیوانی سفالی کد ۳

۴۷,۰۰۰ تومان
محصولات همگی دست ساز و به صورت پیشفرض در حالت پیشخرید هستند ، در صورت موجود بودن در اسرع وقت ارسال میشود ولی در صورت مجود نبود حداکثر بعد از 2 الی 3 هفته بعد از آماده سازی ارسال می شوند ( 2 الی 3 هفته بعلت ساخت ظروف به صورت عمده و فرایند پخت در کوره ، خشک ، لعاب و طراحی می باشد )